Review Articles

1
A Survey: FPGA-Based Dynamic Scheduling of Hardware Tasks
LI Tianyang , ZHANG Fan , GUO Wei , SUN Mingqian , CHEN Li
2021, 30(6): 991-1007. doi: 10.1049/cje.2021.07.021
Abstract(1472) PDF(454)
2
Hippocampal Segmentation in Brain MRI Images Using Machine Learning Methods: A Survey
PAN Yi , LIU Jin , TIAN Xu , LAN Wei , GUO Rui
2021, 30(5): 793-814. doi: 10.1049/cje.2021.06.002
Abstract(1144) PDF(425)
3
A Review of FPGA-Based Custom Computing Architecture for Convolutional Neural Network Inference
PENG Xiyuan , YU Jinxiang , YAO Bowen , LIU Liansheng , PENG Yu
2021, 30(1): 1-17. doi: 10.1049/cje.2020.11.002
Abstract(2541) HTML (1232) PDF(599)
4
Deep Learning and Its Application in Diabetic Retinopathy Screening
ZOU Beiji , SHAN Xi , ZHU Chengzhang , DAI Yulan , YUE Kejuan , CHEN Yuanqiong , XIAO Yalong , HUANG Jiaer
2020, 29(6): 992-1000. doi: 10.1049/cje.2020.09.001
Abstract(1286) PDF(447)
5
Research and Application of Machine Learning in Automatic Program Generation
ZHANG Xiaojiang , JIANG Ying
2020, 29(6): 1001-1015. doi: 10.1049/cje.2020.10.006
Abstract(1264) PDF(355)
6
Transparent Computing: Development and Current Status
ZHANG Yaoxue , DUAN Sijing , ZHANG Deyu , REN Ju
2020, 29(5): 793-811. doi: 10.1049/cje.2020.07.001
Abstract(1351) PDF(536)
7
The Principle and Progress of Dynamically Reconfigurable Computing Technologies
WEI Shaojun , LU Yan'an
2020, 29(4): 595-607. doi: 10.1049/cje.2020.05.002
Abstract(1131) PDF(806)
8
Spatial Sound—History, Principle, Progress and Challenge
XIE Bosun
2020, 29(3): 397-416. doi: 10.1049/cje.2020.02.016
Abstract(1319) PDF(779)
9
Review on the Technological Development and Application of UAV Systems
FAN Bangkui , LI Yun , ZHANG Ruiyu , FU Qiqi
2020, 29(2): 199-207. doi: 10.1049/cje.2019.12.006
Abstract(1775) PDF(731)
10
Survey of Performance Evaluation Standardization and Research Methods on GNSS-Based Localization for Railways
CAI Baigen , WU Boqian , LU Debiao
2020, 29(1): 22-33. doi: 10.1049/cje.2019.09.003
Abstract(955) PDF(903)
11
Research on Electromagnetic Compatibility of Chinese High Speed Railway System
WEN Yinghong , HOU Weixing
2020, 29(1): 16-21. doi: 10.1049/cje.2019.09.002
Abstract(793) PDF(946)
12
Large Spaceborne Deployable Antennas (LSDAs)-A Comprehensive Summary
DUAN Baoyan
2020, 29(1): 1-15. doi: 10.1049/cje.2019.09.001
Abstract(2243) PDF(4547)
13
Some New Trends of Deep Learning Research
MENG Deyu , SUN Lina
2019, 28(6): 1087-1091. doi: 10.1049/cje.2019.07.011
Abstract(951) PDF(3327)
14
Recent Advances in Computational Photography
DAI Qionghai , WU Jiamin , FAN Jingtao , XU Feng , CAO Xun
2019, 28(1): 1-5. doi: 10.1049/cje.2018.10.006
Abstract(777) PDF(559)
15
A Review on the Architecture of Software Defined Network
LIN Chuang , HU Jie , LI Guoliang , CUI Laizhong
2018, 27(6): 1111-1117. doi: 10.1049/cje.2018.05.013
Abstract(709) PDF(369)
16
A Survey of Macroscopic Brain Network Visualization Technology
CHEN Weifeng , SHI Lei , CHEN Wei
2018, 27(5): 889-899. doi: 10.1049/cje.2018.04.007
Abstract(587) PDF(450)
17
A Survey of Neuromorphic Computing Based on Spiking Neural Networks
ZHANG Ming , GU Zonghua , PAN Gang
2018, 27(4): 667-674. doi: 10.1049/cje.2018.05.006
Abstract(1041) PDF(704)
18
Optimal Network Function Virtualization and Service Function Chaining: A Survey
MIRJALILY Ghasem , LUO Zhiquan
2018, 27(4): 704-717. doi: 10.1049/cje.2018.05.008
Abstract(1446) PDF(924)
19
A New Method for Finding Impossible Differentials of Generalized Feistel Structures
CUI Ting , JIN Chenhui , MA Jing
2018, 27(4): 728-733. doi: 10.1049/cje.2018.04.002
Abstract(791) PDF(186)
20
Robot Intelligence for Real World Applications
LIU Yunhui , ZHENG Fan , GUO Ruibin , WANG Jiangliu , NIE Qiang , WANG Xin , WANG Zerui
2018, 27(3): 446-458. doi: 10.1049/cje.2018.03.007
Abstract(625) PDF(299)
  • First
  • Prev
  • 1
  • 2
  • Last
  • Total:2
  • To
  • Go