Top Cited

1
Standard Analysis for Transfer Delay in CTCS-3
CAO Yuan, MA Lianchuan, XIAO Shuo, ZHANG Xia, XU Wei
2017, 26(5): 1057-1063. doi: 10.1049/cje.2017.08.024
Abstract(1117) PDF(394)
2
A Survey on Emerging Computing Paradigms for Big Data
ZHANG Yaoxue, REN Ju, LIU Jiagang, XU Chugui, GUO Hui, LIU Yaping
2017, 26(1): 1-12. doi: 10.1049/cje.2016.11.016
Abstract(1354) PDF(2691)
3
Review on the Technological Development and Application of UAV Systems
FAN Bangkui, LI Yun, ZHANG Ruiyu, FU Qiqi
2020, 29(2): 199-207. doi: 10.1049/cje.2019.12.006
Abstract(1775) PDF(731)
4
Clustering by Fast Search and Find of Density Peaks with Data Field
WANG Shuliang, WANG Dakui, LI Caoyuan, LI Yan, DING Gangyi
2016, 25(3): 397-402. doi: 10.1049/cje.2016.05.001
Abstract(1944) PDF(2587)
5
Optimal Network Function Virtualization and Service Function Chaining: A Survey
MIRJALILY Ghasem, LUO Zhiquan
2018, 27(4): 704-717. doi: 10.1049/cje.2018.05.008
Abstract(1446) PDF(924)
6
Research on Link Quality Estimation Mechanism for Wireless Sensor Networks Based on Support Vector Machine
SHU Jian, LIU Song, LIU Linlan, ZHAN Liqin, HU Gang
2017, 26(2): 377-384. doi: 10.1049/cje.2017.01.013
Abstract(848) PDF(534)
7
A Text Sentiment Classification Modeling Method Based on Coordinated CNN-LSTM-Attention Model
ZHANG Yangsen, ZHENG Jia, JIANG Yuru, HUANG Gaijuan, CHEN Ruoyu
2019, 28(1): 120-126. doi: 10.1049/cje.2018.11.004
Abstract(1701) PDF(1121)
8
Optimization of Information Interaction Protocols in Cooperative Vehicle-Infrastructure Systems
ZHANG Yuzhuo, CAO Yuan, WEN Yinghong, LIANG Liang, ZOU Feng
2018, 27(2): 439-444. doi: 10.1049/cje.2017.10.009
Abstract(1288) PDF(359)
9
A Short Text Classification Method Based on N-Gram and CNN
WANG Haitao, HE Jie, ZHANG Xiaohong, LIU Shufen
2020, 29(2): 248-254. doi: 10.1049/cje.2020.01.001
Abstract(1324) PDF(410)
10
Research on Virtual Coupled Train Control Method Based on GPC & VAPF
CAO Yuan, YANG Yaran, MA Lianchuan, WEN Jiakun
2022, 31(5): 897-905. doi: 10.1049/cje.2021.00.241
Abstract(1200) HTML(586) PDF(54)
11
A Multi-queue Approach of Energy Efficient Task Scheduling for Sensor Hubs
HUANG Jiwei, ZHANG Chenxiang, ZHANG Jianbing
2020, 29(2): 242-247. doi: 10.1049/cje.2020.02.001
Abstract(1393) PDF(461)
12
Tiny YOLO Optimization Oriented Bus Passenger Object Detection
ZHANG Shuo, WU Yanxia, MEN Chaoguang, LI Xiaosong
2020, 29(1): 132-138. doi: 10.1049/cje.2019.11.002
Abstract(929) PDF(1081)
13
Study of Sentiment Classification for Chinese Microblog Based on Recurrent Neural Network
ZHANG Yangsen, JIANG Yuru, TONG Yixuan
2016, 25(4): 601-607. doi: 10.1049/cje.2016.07.002
Abstract(842) PDF(1724)
14
CNN Feature Boosted SeqSLAM for Real-Time Loop Closure Detection
BAI Dongdong, WANG Chaoqun, ZHANG Bo, YI Xiaodong, YANG Xuejun
2018, 27(3): 488-499. doi: 10.1049/cje.2018.03.010
Abstract(535) PDF(363)
15
On Improved DV-Hop Localization Algorithm for Accurate Node Localization in Wireless Sensor Networks
SHEN Shikai, YANG Bin, QIAN Kaiguo, SHE Yumei, WANG Wu
2019, 28(3): 658-666. doi: 10.1049/cje.2019.03.013
Abstract(969) PDF(257)
16
A Fault Diagnosis Method of Power Systems Based on an Improved Adaptive Fuzzy Spiking Neural P Systems and PSO Algorithms
WANG Jun, PENG Hong, TU Min, Pérez-Jiménez J. Mario, SHI Peng
2016, 25(2): 320-327. doi: 10.1049/cje.2016.03.019
Abstract(583) PDF(1364)
17
Research on Key Technologies of Network Security Situational Awareness for Attack Tracking Prediction
KOU Guang, WANG Shuo, TANG Guangming
2019, 28(1): 162-171. doi: 10.1049/cje.2018.10.007
Abstract(739) PDF(324)
18
An Ensemble Retinal Vessel Segmentation Based on Supervised Learning in Fundus Images
ZHU Chengzhang, ZOU Beiji, XIANG Yao, CUI Jinkai, WU Hui
2016, 25(3): 503-511. doi: 10.1049/cje.2016.05.016
Abstract(708) PDF(1585)
19
220 GHz Multi Circuit Integrated Front End Based on Solid-State Circuits for High Speed Communication System
NIU Zhongqian, ZHANG Bo, DAI Bingli, ZHANG Jicong, SHEN Fang, HU Yi, FAN Yong, ZHANG Yihan
2022, 31(3): 569-580. doi: 10.1049/cje.2021.00.295
Abstract(1896) HTML(807) PDF(58)
20
A Survey on Quantum Image Processing
CAI Yongquan, LU Xiaowei, JIANG Nan
2018, 27(4): 718-727. doi: 10.1049/cje.2018.02.012
Abstract(812) PDF(1136)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:49
 • To
 • Go