Top Read

1
The Multiscale Parameter Estimation Methods for a Sort of Time Series
WEN Chenglin, WANG Songwei, WEN Chuanbo, CHEN Zhiguo
2009, 18(4): 660-664.
Abstract(2898) PDF(779)
2
Intrusion Detection Methods Based on Incomplete RFID Traces
LI Peng, WANG Zhen, XU He, ZHU Feng, WANG Ruchuan
2017, 26(4): 675-680. doi: 10.1049/cje.2017.03.011
Abstract(2636) PDF(406)
3
Secure Data Transfer and Deletion from Counting Bloom Filter in Cloud Computing
YANG Changsong, TAO Xiaoling, ZHAO Feng, WANG Yong
2020, 29(2): 273-280. doi: 10.1049/cje.2020.02.015
Abstract(2179) PDF(536)
4
A Review of Terahertz Sources Based on Planar Schottky Diodes
KOU Wei, LIANG Shixiong, ZHOU Hongji, DONG Yazhou, GONG Sen, YANG Ziqiang, ZENG Hongxin
2022, 31(3): 467-487. doi: 10.1049/cje.2021.00.302
Abstract(2128) HTML (939) PDF(37)
5
Trajectory Optimization and Power Allocation Scheme Based on DRL in Energy Efficient UAV-Aided Communication Networks
WANG Chaowei, CUI Yuling, DENG Danhao, WANG Weidong, JIANG Fan
2022, 31(3): 397-407. doi: 10.1049/cje.2021.00.314
Abstract(1864) HTML (812) PDF(120)
6
Phase Noise Effects on the Performance of High-Order Digital Modulation Terahertz Communication System
DENG Xianjin, YANG Hao, WU Qiuyu, JIANG Jun, LIN Changxing
2022, 31(3): 589-594. doi: 10.1049/cje.2021.00.321
Abstract(1741) HTML (774) PDF(26)
7
Design and Fabrication of Reflective Phase Shifter for Two-Dimensional Terahertz Beam-Scanning Reflectarray
YANG Jun, YIN Mingjun, GAO Haoyu, YIN Zhiping, YE Yang, DENG Guangsheng, LU Hongbo
2022, 31(3): 581-588. doi: 10.1049/cje.2021.00.201
Abstract(1629) HTML (724) PDF(34)
8
Research on Silicon-Based Terahertz Communication Integrated Circuits
ZHOU Peigen, CHEN Jixin, TANG Siyuan, YU Jiayang, WANG Chen, LI Huanbo, LU Haiyan, YAN Pinpin, HOU Debin, CHEN Zhe, HONG Wei
2022, 31(3): 516-533. doi: 10.1049/cje.2021.00.253
Abstract(1518) HTML (629) PDF(46)
9
High Power 170 GHz Frequency Doubler Based on GaAs Schottky Diodes
TIAN Yaoling, HE Yue, HUANG Kun, JIANG Jun, LIN Changxing, ZHANG Jian
2022, 31(3): 547-554. doi: 10.1049/cje.2021.00.248
Abstract(1497) HTML (616) PDF(16)
10
Blockchain-Empowered Dynamic Spectrum Management for Space-Air-Ground Integrated Network
LI Zuguang, WANG Wei, GUO Jia, ZHU Youwen, HAN Lu, WU Qihui
2022, 31(3): 456-466. doi: 10.1049/cje.2021.00.275
Abstract(1486) HTML (671) PDF(34)
11
An Ultra Low Steady-State Current Power-on- Reset Circuit in 65nm CMOS Technology
SHAN Weiwei, WANG Xuexiang, LIU Xinning, SUN Huafang
2014, 23(4): 678-681.
Abstract(1403) PDF(5986)
12
Identity Based Encryption and Biometric Authentication Scheme for Secure Data Access in Cloud Computing
CHENG Hongbing, RONG Chunming, TAN Zhenghua, ZENG Qingkai
2012, 21(2): 254-259.
Abstract(1386) PDF(5177)
13
Prospects and Challenges of THz Precoding
GUO Rongbin, TANG Yajie, ZHANG Changming, LIU Shanyun, ZHAO Zhifeng
2022, 31(3): 488-498. doi: 10.1049/cje.2021.00.263
Abstract(1362) HTML (650) PDF(26)
14
The Wolf Colony Algorithm and Its Application
LIU Changan, YAN Xiaohu, LIU Chunyang, WU Hua
2011, 20(2): 212-216.
Abstract(1359) PDF(3846)
15
Backdoor Attacks on Image Classification Models in Deep Neural Networks
ZHANG Quanxin, MA Wencong, WANG Yajie, ZHANG Yaoyuan, SHI Zhiwei, LI Yuanzhang
2022, 31(2): 199-212. doi: 10.1049/cje.2021.00.126
Abstract(1352) HTML (597) PDF(283)
16
220 GHz Multi Circuit Integrated Front End Based on Solid-State Circuits for High Speed Communication System
NIU Zhongqian, ZHANG Bo, DAI Bingli, ZHANG Jicong, SHEN Fang, HU Yi, FAN Yong, ZHANG Yihan
2022, 31(3): 569-580. doi: 10.1049/cje.2021.00.295
Abstract(1341) HTML (538) PDF(11)
17
High-Gain Dual Circularly Polarized Antenna for Air-to-Ground Wireless Link
JIANG Hang, YAO Yuan, XIU Tao, CHENG Xiaohe, YU Junsheng, CHEN Xiaodong
2022, 31(3): 555-561. doi: 10.1049/cje.2021.00.257
Abstract(1297) HTML (569) PDF(24)
18
Integrated Intelligent Electromagnetic Radiator Design for Future THz Communication: A Review
LU Xuyang, Venkatesh Suresh, Saeidi Hooman, Sengupta Kaushik
2022, 31(3): 499-515. doi: 10.1049/cje.2021.00.324
Abstract(1276) HTML (515) PDF(50)
19
E±cient Architecture for 2-Dimensional DiscreteWavelet Transform with Novel Lifting Algorithm
WANG Chao, CAO Peng
2010, 19(1): 1-6.
Abstract(1275) PDF(1642)
20
Navigation for UAV Pair-Supported Relaying in Unknown IoT Systems with Deep Reinforcement Learning
HUANG Fei, LI Guangxia, WANG Haichao, TIAN Shiwei, YANG Yang, CHANG Jinghui
2022, 31(3): 416-429. doi: 10.1049/cje.2021.00.305
Abstract(1261) HTML (549) PDF(56)
 • First
 • Prev
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • Last
 • Total:5
 • To
 • Go