Review Articles

1
A Survey: FPGA-Based Dynamic Scheduling of Hardware Tasks
LI Tianyang , ZHANG Fan , GUO Wei , SUN Mingqian , CHEN Li
2
Hippocampal Segmentation in Brain MRI Images Using Machine Learning Methods: A Survey
PAN Yi , LIU Jin , TIAN Xu , LAN Wei , GUO Rui
3
A Review of FPGA-Based Custom Computing Architecture for Convolutional Neural Network Inference
PENG Xiyuan , YU Jinxiang , YAO Bowen , LIU Liansheng , PENG Yu
4
Deep Learning and Its Application in Diabetic Retinopathy Screening
ZOU Beiji , SHAN Xi , ZHU Chengzhang , DAI Yulan , YUE Kejuan , CHEN Yuanqiong , XIAO Yalong , HUANG Jiaer
5
Research and Application of Machine Learning in Automatic Program Generation
ZHANG Xiaojiang , JIANG Ying
6
Transparent Computing: Development and Current Status
ZHANG Yaoxue , DUAN Sijing , ZHANG Deyu , REN Ju
7
The Principle and Progress of Dynamically Reconfigurable Computing Technologies
WEI Shaojun , LU Yan'an
8
Spatial Sound—History, Principle, Progress and Challenge
XIE Bosun
9
Review on the Technological Development and Application of UAV Systems
FAN Bangkui , LI Yun , ZHANG Ruiyu , FU Qiqi
10
Survey of Performance Evaluation Standardization and Research Methods on GNSS-Based Localization for Railways
CAI Baigen , WU Boqian , LU Debiao
11
Research on Electromagnetic Compatibility of Chinese High Speed Railway System
WEN Yinghong , HOU Weixing
12
Large Spaceborne Deployable Antennas (LSDAs)-A Comprehensive Summary
DUAN Baoyan
13
Some New Trends of Deep Learning Research
MENG Deyu , SUN Lina
14
Recent Advances in Computational Photography
DAI Qionghai , WU Jiamin , FAN Jingtao , XU Feng , CAO Xun
15
A Review on the Architecture of Software Defined Network
LIN Chuang , HU Jie , LI Guoliang , CUI Laizhong
16
A Survey of Macroscopic Brain Network Visualization Technology
CHEN Weifeng , SHI Lei , CHEN Wei
17
A Survey of Neuromorphic Computing Based on Spiking Neural Networks
ZHANG Ming , GU Zonghua , PAN Gang
18
Optimal Network Function Virtualization and Service Function Chaining: A Survey
MIRJALILY Ghasem , LUO Zhiquan
19
A New Method for Finding Impossible Differentials of Generalized Feistel Structures
CUI Ting , JIN Chenhui , MA Jing
20
Robot Intelligence for Real World Applications
LIU Yunhui , ZHENG Fan , GUO Ruibin , WANG Jiangliu , NIE Qiang , WANG Xin , WANG Zerui
  • First
  • Prev
  • 1
  • 2
  • Last
  • Total:2
  • To
  • Go